Meny Stäng

Affiliatemarknadsföring

Det var på 90-talet som internet förde företagande och marknadsföring till en ny, glänsande nivå. Företagen såg potentialen i den nya digitala marknaden, och den nya formen av effektiv marknadsföring medförde att det blev lättare än någonsin att nå ut till nya kunder och bredda ut sina verksamheter.

Det var tack vare internets framfart som affiliatemarknadsföringen fann sin plats i näringslivet. Affiliate är en mycket framgångsrik metod som innebar fördelar för alla parter, och affiliate har stått sig som en av marknadsföringens starkaste metoder sedan dess.

affiliate

Vad är affiliatemarknadsföring?

Ett företag eller en privatperson som använder sig utav affiliatemarknadsföring betalar för att få ha sin annons synlig på någon annans hemsida. Betalningen varierar beroende på vilken typ av provision det handlar om, någonting du kommer få veta mer om nedan, och ett betydande faktum är att du kan tjäna pengar genom att låta företag marknadsföra sina verksamheter på din webbplats.

Affiliatemarknadsföringens trepartsrelation

Affiliate innebär i grunden ett samarbete mellan tre parter. Dessa tre är annonsör, publicist och kund.

Annonsören

För att affiliatemarknadsföringen överhuvudtaget ska kunna utnyttjas krävs en annonsör som är villig att betala andra företag eller personer för att få hjälp med marknadsföringen. Annonsören är grunden till hela konceptet, för utan den här parten finns ingen cirkel att slutas överhuvudtaget.

Publicisten

Det är på publicistens hemsida som den faktiska annonsen syns. Publicisten får betalt av annonsören för att ha annonsen synlig på sin webbplats. Affiliatemarknadsföringen är prestationsbaserad vilket innebär att publicisten enbart får betalt per visning, klick, registrering eller försäljning.

jobba som affiliate

Kunden

I och med kunden sluts cirkeln. Kunden ser annonsen på publicistens hemsida, och genom att klicka på den och besöka annonsörens hemsida har affiliatemarknadsföringens cirkel slutits. Annonsören har fått en kund/potentiell kund och publicisten får betalt beroende på hur kunden agerar.

Kontrakterat samarbete

Affiliatemarknadsföring innebär alltid ett nära samarbete mellan annonsör och publicist. Det är enklare än det låter. På det stora hela innebär det att annonsören ingår ett bekräftelseavtal med publicisten för att sedan skicka en HTML-länk som du implementeras på publicistens webbplats.

De fyra provisionsmetoderna

Provisionen är direkt baserad på hur kunden agerar, och hur mycket en publicist tjänar på affiliatemarknadsföring beror på vilken metod annonsören är villig att betala för. Affiliatemarknadsföringen är prestationsbaserad och ger bara förtjänst när cirkeln sluts, alltså när kunden agerar enligt förutsättning för betalning.

Per visning

Varenda gång annonsen visas för potentiella kunder får publicisten en slant.

Per klick

Kunden måste klicka in på annonsen och besöka annonsörens hemsida för att publicisten ska tjäna någonting.

Per registrering

Betalning sker inte förrän kunden registrerar sig på annonsörens hemsida, vilket kräver tre steg. För det första måste kunden se annonsen, därefter krävs att kunden klickar in sig på annonsörens hemsida och som ett sista steg måste hemsidan tilltala kunden tillräckligt mycket för att registrering ska utföras.

Per försäljning

Processer ser likadan ut som vid föregående betalningsmetod, med skillnaden att kunden måste köpa någonting för att publicisten ska få någon förtjänst. Det här öppnar upp för nästa del i affiliatemarknadsföring som handlar om kakor.

Kakor(cookies)

Du har säkerligen läst det på många hemsidor. Meddelandet om att en webbplats använder sig utav cookies är ingenting som längre förvånar någon. Men vad är egentligen en kaka?

Man kan säga att en kaka är en funktion på internet som hjälper till att spara och lagra information om hur du som individ rör dig på webben. Utifrån sidor du besöker frekvent kan kakor vägleda dig till andra sidor med liknande innehåll, produkter eller tjänster. Med andra ord används kakor för att underlätta dina rörelser på webben och optimera din internetanvändning. Samtidigt hjälper kakor till att spara inloggningsuppgifter och dylikt. Du har väl stött på en webbplats där du erbjuds spara dina inloggningsuppgifter? Det är en kaka.

cookies - kakor

Inom affiliatemarknadsföring används kakor för att hålla koll på vilken publicist en kund kommer ifrån. På det sättet får rätt publicist betalt vid rätt tillfälle. De medför dessutom att annonsen visas för rätt målgrupp. Det är ett mycket enkelt och effektivt sätt att stärka marknadsföringen och presentera annonsen för människor och företag som har visat intresse för liknande produkter eller tjänster i sina rörelser på webben.

Notera att kakor inte är skadliga på något sätt. De fungerar som ett tilläggsverktyg till alla fördelar som redan finns på webben och gör att du lättare hittar det som intresserar dig.

Hur mycket kan du tjäna som publicist?

Det är alltså som publicist du kan tjäna direkta pengar på affiliatemarknadsföringen. Du är mellanhanden och förlängningen för annonsörens marknadsföring. Med tanke på att du får förtjänst genom att hjälpa ett företag eller en privatperson att synas ligger det i ditt intresse att annonsen syns och genererar intresse. Därav innebär affiliatemarknadsföringen att alla parter vinner, och det är det som är det fina med den här metoden och det som har gjort den så populär.

Men hur mycket kan du faktiskt tjäna som publicist? Det är en svår fråga där svaret är beroende av två huvudsakliga faktorer. Dels handlar det om vilken provisonsmetod annonsören är villiga att betala för och samtidigt hur mycket denne kan tänka sig att betala. Affiliatemarknadsföringen är som bekant prestationsbaserad, och kunden måste alltså agera enligt provisionens förutsättning för att du som publicist ska tjäna någonting på det. Om du exempelvis har en jämförelsesida om lån där dina besökare kan jämföra mikrolån på ett smidigt sätt, då får du betalt för varje lån som godkänns av långivaren. Har du du många besökare till din sida som sedan konverterar till kunder så kan du tjäna bra med pengar.

Earnings per click

Earnings per click, förkortat EPC, är en grundläggande metod för att räkna ut hur mycket du kan tjäna som publicist och samtidigt jämföra förtjänsten mellan de olika provisionsmetoderna.

Låt oss utgå ifrån att annonsören betalar en hundralapp per försäljning. Enligt detta mått skulle din provision hamna omkring 1 krona för varje gång annonsen klickas på, för generellt genererar 100 klick en försäljning. För att förtydliga det hela kan man ställa upp det på följande sätt:

100 kronor/100 klick = 1 krona/klick

Placera annonsen rätt

Det här naturligtvis ingenting du behöver ha stenkoll på. Det viktigaste är att du placerar annonsen väl synlig på sin sida. Var noga med att den dessutom behöver flyta samman med resterande innehåll. Det får inte skära sig. Kom ihåg att en snygg sida generera fler långvariga besökare då det ger ett mer professionellt intryck!