Meny Stäng

Bli försöksperson

Att vara försökskanin låter kanske inte något vidare, men faktum är att det faktiskt är ett mycket populärt extraknäck idag, tack vare sajter som t.ex. Studentkaninen.se och andra liknande sajter som sätter studenter och andra som är intresserade av intressanta extraknäck i kontakt med forskare som behöver göra försök av olika slag. Förr kunde man också agera försöksperson mot en liten ersättning, men då skedde kontakten mellan de som var intresserade av att vara detta och forskarna främst via olika papperslappar som sattes upp på olika anslagstavlor på universitet och andra liknande platser.

bli försöksperson

Det var därför inte alls säkert att den som skulle vilja agera försöksperson ens fick reda på alla undersökningar och tester som gjordes, men i och med att denna kommunikation idag sker via nätet behöver inte den som vill extraknäcka som försöksperson längre oroa sig över att så ska vara fallet. De flesta av dessa mötesplatser för studenter och andra intressenter samt forskare uppdateras nämligen regelbundet, så att man inte ska behöva missa några studier alls.

De som ligger bakom den första sajten av detta slag; Studentkaninen.se är nämligen 3 tidigare studenter som förr själva pluggade vid Karolinska Institutet; Poyan Nabati, Marcin Olszewski och Dejan Mufti, så de var väl medvetna om problematiken kring studier av det här slaget, ur både forskares och studenters synvinkel. Just Studentkaninen.se har dessutom varit igång ända sedan år 2010, så det är numera ett relativt väletablerat fenomen, skulle man kunna säga, så man kan känna sig relativt säker på att det inte rör sig om ett lurendrejeri eller liknande.

provsvar

Dock är det viktigt att påpeka att de som driver sajter som exempelvis Studentkaninen.se inte ansvarar för de specifika studierna som forskare söker försökspersoner till. Istället måste man alltid kontakta den ansvariga forskaren för varje studie om man har specifika frågor om en viss studie eller liknande.

Att vara medlem på sajter som Studentkaninen.se och motsvarande sajter brukar vara helt gratis och du förbinder dig inte till något genom att skapa ett konto hos dem. Du har därför inget att förlora på att skapa ett konto och se vilka studier som erbjuds.

Hur mycket får man betalt?

Hur mycket du får betalt för ditt deltagande i en viss studie varierar dock, eftersom även variationen mellan olika studier är stor. Vissa kräver mer av dig, medan andra kanske innehåller vissa moment som kan anses vara obehagliga och så vidare. Du får därför aldrig anta att ersättningen kommer att vara den samma oavsett vilken studie det gäller. Vissa studier innebär en viss risk för dig som försöksperson, vilket också är viktigt att tänka på, framför allt om man kanske inte är helt frisk eller om man av andra skäl inte vill utsätta sig för onödiga risker.

De flesta av studierna som man behöver försökspersoner till syftar dock till att öka förståelsen för den mänskliga kroppen, dess olika delar, olika sjukdomar som kan drabba den och olika läkemedel, vilket kan ge dig en fingervisning om hurdana experiment, frågor och studier du kan förvänta dig som försöksperson.