Meny Stäng

God man

De flesta svenskar har inte så bra koll på vad det egentligen innebär att vara god man, tills de är de själva eller behöver en god man själva av någon anledning. När man börjar ta reda på lite mer om fenomenet god man inser man dock snabbt att detta faktiskt kan vara ett sätt att tjäna pengar på också. Man behöver därför inte bli god man bara för att vara snäll eller hjälpa andra, utan man kan göra det som ett extraknäck av rent ekonomiska skäl också.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ersättningen man får för ett god mans uppdrag inte är astronomisk på något vis, utan det rör sig om några tusenlappar på sin höjd. Exakt vad man får i arvode, som det kallas, och inte lön, för att vara god man, varierar dock stort. Det beror dels på vem det är man hjälper, vilken omfattning uppdraget har (då olika personer kan behöva mer eller mindre hjälp), vilken kommun det gäller (olika kommuner har olika arvoden för detta) och så vidare.

god man

De minsta beloppen vi hört talas om att man kan få för att vara god man (per år) ligger dock på ca. 2 500 kronor, och de högsta ligger på ca. 25 000 kronor, så detta är bra riktmärken att ha i åtanke.

Man kan med andra ord inte leva på att vara god man, utan det handlar om en symbolisk ersättning som kombineras med andra ersättningar. Tilläggas bör dock att man faktiskt kan vara god man åt fler än en person åt gången, och då ökar förstås även ersättningen, eftersom man får ersättning per uppdrag man innehar.

Stort behov av gode män

På de flesta håll i landet är behovet av gode män stort, så är man intresserad av att bli god man bör detta inte vara ett problem i de flesta fall. Man behöver inte heller uppfylla särskilt höga krav för att bli godkänd som god man, utan det räcker att vara allmänt skötsam och inte ha några problem i några register sedan innan (detta kollas givetvis upp när man ansöker om uppdraget).

När man väl hjälpt en person med deras ekonomi ett tag behöver man för det mesta inte lägga ned allt för mycket tid på ett god mans uppdrag, men precis när man tar över ett uppdrag som god man kan detta vara mer tidskrävande, vilket är bra att känna till, för du kommer alltså att behöva avsätta betydligt mycket mer tid i början än i fortsättningen.

Uppgifterna man brukar lägga mest tid på är att söka olika bidrag, förhandla om skulder, meddela olika instanser, så som Skatteverket, banken med flera, olika saker, men detta varierar givetvis även beroende på personen det gäller.

För att bli god man vänder man sig till överförmyndarnämnden i den kommun där man bor. Överförmyndarnämnden måste nämligen godkänna en och först sedan kan en huvudman, som man alltså hjälper med ekonomin, föreslås. Man väljer alltså inte huvudman själv, utan detta styr kommunen över. Är det så att kommunen godkänner en, skickar kommunen (alltså inte du) en ansökan om att ditt god mansskap ska godkännas till tingsrätten, som sedan slutligt fastslår ditt god mansskap.