Meny Stäng

Hur fungerar Forex Trading?

Forex trading

Vad är Forex Trading och hur fungerar det?

Det finns många anledningar till varför människor och företag etablerar valutapositioner, de flesta affärer relaterade till vad vi kan kalla ett grundläggande behov av behandling av valutatransaktioner. De flesta inom Forex Trading involverar idag till exempel banker som konverterar en valuta till en annan. Att handla på valutamarknaden är idag relativt enkelt, mekaniken för Forex Trading är mycket lik den som finns på andra finansiella marknader, exempelvis på aktiemarknaden.

Värdet på valutor förändras ständig

Ett nätverk som både består av köpare och säljes som sinsemellan växlar valutor till ett bestämt pris är en kort definition av Forex Trading. För att sätta in det hela i ett sammanhang kan man tänka sig, när man som individ växlar valutor när man ska utomlands. Har du någon gång varit utomlands vet du med all säkerhet om att växelkursen ständigt förändras. Man kan exempelvis växla ett visst belopp till en specifik växelkurs imorgon men redan dagen efter så erbjuds man en bättre växelkurs än dagen innan, av den anledning att värdet på valutorna ständig förändras.

Generellt brukar man säga att målet med Forex Trading är att man vill erhålla en vinst om man ser till en valuta trader, sedan sker en stor del av Forex Trading genom praktiska skäl som exempelvis mellan banker. Det finns idag ingen annan marknad som omsätter så höga belopp som just valutamarknaden gör. En anledning till detta är att valutaparen som köps och säljs sker i oerhört stora volymer vilket genererar till att marknaden får en hög likviditet.

Forex trading - om att förutsäga en valutas värde

Att förutsäga en valutas värde

Möjligheter som ges inom Forex Trading är för att på ett fördelaktigt sätt kunna ta del av valutakursförändringar som sker för alla globala valutor. Målet med Forex Trading är att förutsäga om en valutas värde kommer att stärkas eller försvagas i förhållande till en annan valuta. Du kommer att stöta på flera handelsmöjligheter varje dag på grund av dagliga uttalanden som släpps. Om du är duktig kan du utnyttja detta genom att bli extremt mottagliga för marknadsnyheter och sedan handla baserat på det misstänkta marknadssentimentet.

Så hur fungerar Forex Trading?

Enkelt sagt kan säga att man köper en valuta precis som nämnts ovan, i utbyte mot en annan valuta. När det handlar om Forex Trading sker alltid handeln mellan två parter, där den ena parten erhåller basvalutan och den andra parten erhållet motvalutan. Detta brukar man beskriva som ett valutapar, ett exempel på ett valutapar skulle kunna vara GBP/USD. Där samtliga valutapar erhålls utav sälj- och köppris som beskriver hur mycket av den ena valuta man måste växlas in eller betala för den andra valutan i valutaparet. Den största förhoppningen när man köper och säljer valutor som trader är att kunna få nytta av skillnaderna i valutakurserna och gå med en vinst.

Fyra olika tidszoner

Idag så styrs valutamarknaden av ett globalt nätverk som består av banker fördelat i fyra olika tidszoner New York, Sydney, Tokyo och London. Tack vare att det inte finns någon central plats medför det att du kan handla valutor dygnet runt, från söndag kväll till och med fredag kväll.