Meny Stäng

Kredit till företag

finansiera företaget

Det finns väldigt många privatpersoner som har en eller flera krediter. Anledningen till att man ansöker om kredit kan förstås variera. Vissa vill ha en extra trygghet, om oturen skulle vara framme och utgifterna blir större än inkomsterna en månad. Andra vill ha en kredit för att kunna fatta snabba beslut och göra inköp när priserna är som mest förmånliga. Det kan finnas en rad olika skäl till att skaffa kredit. Faktum är att det är likadant för företag. Att ha en företagskredit kan vara väldigt fördelaktigt.

Snabba, nödvändiga inköp möjliggörs

Capcito ger dig som företagare möjlighet att få tillgång till en kredit, där dina fakturor fungerar som säkerhet. Det gör att du kan få bättre villkor och lägre ränta, samtidigt som de som företräder bolaget kan göra snabba inköp när de behövs som bäst. Om en maskin till exempel går sönder, och behöver ersättas, är det troligt att detta behöver ske direkt, inte när en stor kundfordring blivit betald. Med en kredit får ni som företrädare för bolaget en större frihet när det kommer till inköp. Ni kan slå till när ni blir erbjudna ett bra pris, och slipper gå miste om bra inköpstillfällen.

Fördelar med Capcito flexkredit

Väldigt många bolag väljer att ha minst en företagskredit, eftersom det ger större frihet. Det finns någon typ av fördel med de flesta krediter på marknaden, men Capcito har en relativt unik lösning. Här tittar man nämligen inte på historiska transaktioner i första hand, för att bestämma kreditutrymme. Här tar man i stället hänsyn till företagets ekonomi i realtid och uppdaterar krediten därefter. I och med att fakturorna används som säkerhet, får finansiären en god insyn i företagets affärer. Det gör också att man kan känna sig säker på att man har full koll på hur verksamheten går. Detta gör att förtroendet mellan bolaget och långivaren blir stort, och det gör också att den företagskredit som beviljas ständigt hålls aktuell och rättvis, baserat på hur det går för bolaget just nu. På det sätt behöver ni som låntagare inte vara oroliga att företaget ska bli överbelånat. Samtidigt kan Capcito alltid vara trygga i vetskapen att det finns täckning för de pengar som lånas. Det ger en god relation, men det resulterar också i förmånliga villkor. Läs mer på https://www.capcito.com/sv.

Inga onödiga avgifter

En mycket viktig fördel med en kredit från denna aktör, är att det inte tillkommer några onödiga avgifter. Ert företag behöver bara betala för krediten när ni har valt att utnyttja den. Ni betalar också bara för den del som faktiskt utnyttjas. Det finns många kreditbolag som tar ut årsavgifter även när en kredit inte nyttjas. Så har inte Capcito valt att arbeta. Här är det bara de flexkrediter som utnyttjas som kostar pengar, och det är bara det belopp som lånats som blir räntebärande. Det hela är praktiskt, smidigt och förmånligt. Det är helt enkelt lätt för alla bolag att veta redan i förväg vad en företagskredit kommer att kosta, och att det inte blir onödigt dyrt. Det är naturligtvis en viktig aspekt vid valet av finansieringslösning.