Meny Stäng

Lära ut ett språk

Att det är bra att kunna språk är det nog ingen som förnekar idag, men alla har inte haft turen att lära sig flera språk på ”lätta” sätt som t.ex. via föräldrar som talade ett annat språk eller tack vare utlandsvistelser eller liknande. Det är därför inte helt ovanligt att folk behöver eller vill lära sig ett annat språk i vuxen ålder av olika skäl. Kan du andra språk än svenska, eller till och med om du bara kan svenska (för det finns ju invandrare och turister exempelvis som vill lära sig det med) kan ett utmärkt extraknäck vara att lära ut språket ifråga till andra.

lära ut språk

Folk förväntar sig trots allt inte att de ska få en språklärare gratis utan givetvis är alla som är i behov av att lära sig ett nytt språk beredda att betala för detta. De exakta priserna kan dock variera lite grann, beroende på hur duktig du är som språklärare, vilken erfarenhet du har, vilket språk det gäller och hur lätt eller svårt det är att hitta lärare för detta språket, vilken ort du bor på och så vidare. Dock är det i regel alltid en timtaxa vi talar om, att någon annan betalningslösning förekommer är mycket ovanligt.

Erfarenhet som språklärare?

Bäst är det förstås om du har erfarenhet som språklärare, gärna i språket du vill lära ut, men detta är inte alltid nödvändigt, för det är inte alltid folk har möjligheten att välja en utbildad lärare när de vill lära sig ett visst språk. Därför kan även du som inte är utbildad lärare lära ut språk i många fall.

Du måste dock vara förberedd på att göra en slags läroplan för hur du ska lära ut språket det gäller. Annars blir det lätt så att man inte lär ut språket särskilt väl, och då kommer din kund eller elev knappast att bli nöjd. Och givetvis är det alltid lättare att försöka behålla de kunder man har än att börja jaga nya. Så ta detta jobb på allvar, fast det kanske ”bara” rör sig om ett extrajobb, och läs gärna lite på om metodik som vanligtvis används för att lära ut språk. Det finns många bra informationskällor om detta att tillgå på Internet exempelvis, och att införskaffa en bok för ändamålet som kanske har en färdig läroplan kan också vara en bra idé.

Att nå ut till sina elever

Du bör även ha en plan för hur du ska nå ut till personer som vill lära sig språket du kan lära ut. Var kan dessa personer tänkas vistas? På en viss skola eller institution kanske? Eller kan det vara vem som helst? I så fall kanske det kan vara en bra ide att annonsera i t.ex. en lokal tidning eller liknande?

Glöm inte att du inte måste träffa alla elever som du jobbar med fysiskt. Detta var förr det enda sättet att lära ut saker på, så framför allt lite äldre personer antar ofta att så fortfarande är fallet, men så är det absolut inte! Istället kan även språklärare ha stor nytta av modern teknik eftersom det finns många plattformer online som gör det möjligt för den som vill lära sig språk att komma i kontakt med den som vill lära ut språk. Vi rekommenderar därför att du försöker dra nytta av denna möjlighet för att öka din kundbas.