Meny Stäng

Olika bolagsformer – vad är det för skillnad?

välja bolagsform

Ska du starta företag och undrar vilken företagsform som du ska välja?
Hur man väljer kan bero på företagets mål och policy, hur du tänker dig att företaget ska växa, om företaget ska vara lokalt eller verka internationellt eller andra faktorer.

Bolagsformer

Följande bolagsformer finns:

  • Aktiebolag (AB).
  • Handelsbolag (HB eller KB).
  • Enskild firma.
  • Enkelt bolag.
  • Fåmansbolag.
  • Förening.

Aktiebolag (AB)

Ett aktiebolag är en juridisk person som ska betala skatt på inkomsten. Skatt från 1/1 2021 och senare är 20,6 %. Om du väljer att starta ett aktiebolag behöver du satsa eget kapital i form av kontanter eller egendom, vilket kallas apportegendom. Aktiekapitalet ska vara minimum 25 000 kronor.
Det råder skyldighet att deklarera oavsett om verksamheten är aktiv eller passiv. Det finns också en styrelse som VD:n rapporterar till. Momsregistrering ska finnas och bolaget registreras hos Bolagsverket.

Handelsbolag

Ett handelsbolag kan användas om två personer eller fler startar företaget ihop. Inget kapital krävs. Handelsbolaget är en egen juridisk person men ansvaret ligger på delägarna. Ägarna betalar skatt vid vinst och ansvarar för förlusterna. Kommanditbolaget (KB) är också ett handelsbolag, skillnaden här är att en delägare kan utses till komplementär med ansvar för vinst och förlust. Momsregistrering behöver finnas om du bedriver affärer och bolaget registreras hos Bolagsverket.

Enskild firma

Du startar en enskild firma, också kallad enskild näringsverksamhet, relativt enkelt, inget kapital krävs. Detta är en företagsform som du kan bedriva som konsult eller om du har färre faktureringar. Momsregistrering ska finnas och företaget registreras i de flesta fall hos Bolagsverket. Det är viktigt att kontrollera hos Bolagsverket vad som gäller för just det du vill göra.

Enkelt bolag

Om man inte bildar någon annan form – då kan man bilda ett enkelt bolag. Man kan starta ett sådant om man är minst två personer som samarbetar mot samma mål. Det behövs endast ett åtagande att samarbeta, det fungerar som en aktiesparklubb. Personer köper aktier i samma klubb och blir medlemmar i den. Det är inget primärt syfte att skapa en juridisk person som äger aktierna, det gör man gemensamt. Ett enkelt bolag kan inte registreras hos Skatteverket – de redovisar ingen moms och är inte arbetsgivare. Näringsverksamheter kan också drivas som enkla bolag och registreras då hos Bolagsverket i bolagsmännens namn.

Fåmansföretag

Speciella regelverk kontrollerar fåmansföretag. Det finns en huvudregel som säger att fåmansföretaget räknas som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer är delägare och äger aktier som ger mer än 50 % av rösterna i bolaget. Regler i ett fåmansföretag berör främst hur utdelningen i bolaget sker samt hur kapitalvinster ska beskattas om man exempelvis säljer företaget. Inkomst delas mellan inkomstslaget tjänst och kapital.

Förening

Det finns olika föreningar – ideella, ekonomiska och bostadsrättsföreningar, varav den sistnämnda är en sorts ekonomisk förening. Det finns också samfällighetsföreningar och stiftelser. Samfällighetsföreningen har hand om ”samfälligheter”, det kan vara mark, en väg eller andra saker. Stiftelser har ofta syftet att stödja forskning och dela ut projektpengar samt stipendier. Om den ekonomiska föreningen har affärsverksamhet ska detta styrkas vid registreringen. Försäljning med max 30 000 kronor per år ger momsredovisningsbefrielse.