Meny Stäng

Vad är clearingnummer?

clearingnummer

Du kanske har sett att alla svenska kontonummer är uppdelade i två delar. Den första delen kallas clearingnummer, medan den andra delen är ett löpnummer. Ett clearingnummer kan vara något olika uppbyggt beroende på vilken bank det gäller. Hos de allra flesta svenska banker består numret av fyra siffror, men det finns undantag. Hos Swedbank och Sparbankerna består clearingnumret av fem siffror.

Förekommer clearingnumret internationellt?

En intressant fråga som många undrar över är om clearingnummer används även i andra länder. Är detta en internationellt tillämpad standard? Svaret är nej. Clearingnummer används bara i Sverige, men det innebär inte att andra länder inte har liknande system. Det är ett flertal länder som tillämpar olika typer av kontrollsiffersystem. Den som vill sätta in pengar till ett bankkonto i ett annat europeiskt land brukar vanligtvis behöva använda ett IBAN-nummer. Ett sådant hjälper till att säkerställa att pengarna hamnar i rätt land, på rätt bank och på rätt konto.

Vad är clearingnumrets uppgift?

Du vet att bankkontonumret är uppdelat i två delar, men du kanske inte känner till varför det är så. Vad har egentligen clearingnumret för uppgift, och varför finns det? Det är inte så avancerat. Clearingnumrets uppgift är att berätta vilken bank kontot finns i, samt vilket bankkontor. När de uppgifterna har lämnats är det dags för detaljerna, nämligen att utreda vilket konto pengarna ska sättas in på. Det är där löpnumret kommer in i bilden. Det berättar vilket specifikt kundkonto pengarna ska landa på. Tillsammans hjälper med andra ord clearingnumret och kontonumret till att säkerställa att de pengar som sätts in hamnar på rätt persons bankkonto.

Olika banker har olika nummerserier

Eftersom clearingnumret är till för att avgöra vilken bank kontot finns hos, är det förstås viktigt att varje bank har egna nummerserier. Så är också fallet. För den som är kunnig går det att utläsa vilken bank ett visst clearingnummer tillhör enbart genom att titta på det. Naturligtvis har de olika bankerna inbyggda system för att känna av detta vid inläsning. Om vi ska titta på några exempel så har Marginalen Bank en nummerserie mellan 9230 och 9239. Nordea har å andra sidan flera olika nummerserier. De har 1100-1199 men även 1400-2099, 3000-3299, 3300, 3301-3399 och 3410-3781. Coop Bank har en nummerserie som börjar på 9290 och slutar på 9299. Det är förstås väldigt svårt att memorera alla nummerserier för alla olika banker, men många lär sig att känna igen vissa clearingnummer som ofta används. Det går också snabbt och enkelt att kontrollera vilket kontonummer ett visst bankkonto tillhör, genom att söka på clearingnumret på webben.

Ta reda på vad du har för clearingnummer

Du kanske inte har lagt så stor vikt vid att ta reda på vad du själv har för clearingnummer. Många tänker på kontonumret som en enda lång sifferserie. Det kan dock vara klokt att ta reda på vilket clearingnummer du har. Det är högst troligt att du någon gång kommer bli ombedd att uppge ditt clearingnummer separat. Det kan handla om att du ska uppge bankkonto till en ny anställning, eller att du ansöker om ett banklån.