Meny Stäng

Vad är Gig-ekonomi?

Så fungerar Gig-ekonomi

Detta är gig-ekonomi

När appar som Foodora, Tiptapp eller Fuber kommer på tal, nämns ofta termen gig-ekonomi. Benämningen gig kommer från musikbranschen, där många musiker oftast inte har en fast anställning, de får därför ofta ta de jobb som finns tillgängliga i nuet och då tar de ett gig. Gig-ekonomi används för att beskriva flera olika företag som har en affärsmodell, där deras anställningsformer går ut på att anställa musiker på anställningar som är osäkra. En sådan anställning brukar marknadsföras som gynnsamma därför att det ses som flexibla.

Missvisande ord

Ibland kan gig-ekonomi vilseledande kallas för delningsekonomi, som om exempelvis förare för Uber delar sin bil med andra. Delningsekonomi har absolut ingenting med att du delar med dig av någonting. Exempelvis om du levererar varor i din egen bil åt en firma, delar du inte med dig, det kallas arbete och så ska det även ses som.

Framtidens jobb

Det sägs att gig-ekonomi är framtidens jobb, men det är inte särskilt tryggt att bara få ett gig då och då. De flesta vill ha ett fast och säkert arbete, för att kunna få en trygg ekonomi. Det talas om att det är flexibelt och du kan arbeta när det passar dig, men istället medför det en stor otrygghet. Det är svårt att veta var gränsen går när det gäller vilka arbeten som kan sägas vara gig-arbeten. Det finns flera olika anställningsformer som det inte går att sätta fingret på vad de tillhör. Du kan vara anställd på timmar eller anställd vid ett bemanningsföretag, där du måste finnas på plats om företaget ringer och vill att du kommer och jobbar. Det är inte det roligaste att vänta på en ringsignal hela dagen, särskilt om det inte kommer någon.

Granskar gig-ekonomi

Gig-Watch är en företagsverksamhet som granskar gig-ekonomin, och de vill slå hål på myten som kringgärdar den. Gig-Watch är ett partipolitiskt obundet och ideell sammansättning som inte har någon ekonomisk hjälp utifrån. Medlemmarna har alla upplevt hur det är att växa upp och arbeta i ett samhälle, där den trygghet som förut fanns inom arbetsmarknaden, inte längre finns. Tyvärr går samhället mer och mer åt att utvecklas till gig-ekonomi. Fler och fler branscher börjar använda den formen av anställning. I och med att gig-ekonomin har blivit mer utbrett i samhället, medför det att hela arbetsmarknaden blir en gigifiering. Får den ett fäste kommer nya gig-företag att ta över arbetsmarknaden, och de företag som tidigare erbjudit sedvanliga anställningar, föredrar att använda arbetsformer och arbetsvillkor som är mer osäkra. I länder som Storbritannien, Tyskland och USA blir det mer vanligt att folk ifrågasätter denna anställningsform, medan det i Sverige inte talas högt om det än, och det vill Gig-Watch ändra på.

En arbetsform som är här för att stanna

Gig-ekonomin är troligtvis här för att stanna, arbetsformen breder fort ut sig till många olika branscher, och utvecklingen omfattar hela arbetsmarknaden. Det kommer antingen nya gig-företag på marknaden, men även företag som förut haft sedvanliga anställningar väljer denna form av anställning. Ibland kan ett gig-företag anställa någon som arbetar för dem, men det brukar ofta ske genom ett bemanningsföretag, och då räknas det ändå inte som en fast och trygg anställning.