Meny Stäng

Vad innebär en kapitalförsäkring?

kapitalförsäkring

När man ska börja handla med aktier och värdepapper finns det en del val man ska göra. Det är förstås inte lätt att välja om man inte vet riktigt vad det handlar om. Många väljer att registrera sig hos en aktiemäklare på nätet eftersom det oftast är både enklare och billigare att köpa aktier via nätmäklarna. Då börjar du med att välja vilken mäklare du vill handla hos och registrerar dig och skapar ett konto där. innan du kan börja köpa dina första aktier eller fonder måste du välja vilken typ av konto du vill ha. De flesta banker och mäklare erbjuder samma utbud av konton även om de har lite olika namn på dem. Du kan välja mellan en depå, eller aktie och fondkonto / vp-konto, som de kallas hos en del aktörer. Alla dessa är alltså olika benämningar på en och samma typ av konto. Du kan också välja ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Aktie & fondkonto

Även om aktie & fondkontot är det som ofta öppnas automatiskt i samband med registreringen föredrar många att också öppna ett kapitalförsäkringskonto. Detta beror främst på att försäkringen är en placering, för både företag och privatkunder, som beskattas på ett annat sätt än ett vanligt värdepapperskonto. Men för några år sedan infördes investeringssparkontot som har ungefär samma beskattning som kapitalförsäkringen. En skillnad som finns mellan dessa båda kontotyper, och som också skiljer kapitalförsäkringen från värdepapperskontot är att man med en kapitalförsäkring inte har någon rösträtt på aktiestämman. De flesta småsparare brukar dock inte vara så engagerade i bolagen att detta utgör något problem. Men, om du är intresserad av att kunna rösta i det företag du köper aktier är så ska du hellre välja investeringssparkontot.

Om man ser till ett historiskt perspektiv har kapitalförsäkringen varit fördelaktiga för placeringar som gett god avkastning eftersom man inte behöver betala skatt på kapitalvinsten när man löser in sitt aktieinnehav. Kapitalförsäkringen ska ju enligt namnet vara en försäkring, men den har ett mycket begränsat inslag av försäkring. Till största delen är den till för finansiell placering med en fördelaktig beskattning.

Värdepapperskonto

Om du har aktier i en depå, värdepapperskonto, får du betala 30% skatt på alla försäljningar du gör. I en kapitalförsäkring räknas skatten istället som en schablonmässig avkastningsskatt en gång om året. Skatten är 30% av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Summan för beskattning beräknas den första januari varje år. Nytt är att man numera även tar med insättningar i beräkningen. Men de insättningar som görs det tredje och fjärde kvartalet tas bara med till hälften, det vill säga 50%. Den summa man då får fram multipliceras med föregående års statslåneränta för att få fram skatteunderlaget. På denna summa betalar man sen 30% i skatt. Till det kommer sedan också bankens avgifter som kan variera. Vissa banker erbjuder dock kapitalförsäkringar utan värdebaserade avgifter, vilket kan vara bra att veta när du ska välja bank eller aktiemäklare.

På grund av den speciella beskattningen brukar kapitalförsäkringar vara mycket populära under tider med börsuppgång. Man betalar helt enkelt mindre skatt på sina vinster. Vid börsfall är denna typ av försäkring inte ett lika attraktivt alternativ eftersom eventuella förluster inte är avdragsgilla. Försäkringsbolagets avgifter och avkastningsskatten finns ändå kvar och därför är kapitalförsäkringen inte lika lönsam under sämre tider på börsen.

Beskattning

Beskattning

Du får ha hur många kapitalförsäkringar som helst, men du kan inte göra avdrag / kvitta som du kan göra med ett värdepapperskonto. Har du en aktiedepå (vp-konto) måste du sköta beskattningen själv, med en kapitalförsäkring slipper du tänka på detta eftersom beskattningen sköts av din bank. Precis som i ett investeringssparkonto eller en aktiedepå kan du ha alla typer av värdepapper i en kapitalförsäkring. Du kan givetvis ha aktier och fonder, men också likvida medel och andra typer av värdepapper.

De flesta stora banker och nätmäklare erbjuder både kapitalförsäkringar, värdepapperskonton och investeringssparkonto, så du kan välja i stort sett vilken bank som helst om du vill öppna en kapitalförsäkring. Det kan vara bra att veta att de nätbanker som är specialiserade på smidig handel med värdepapper oftast är betydligt billigare än de vanliga traditionella bankerna. Det är framför allt courtaget, den avgift du får betala vid varje aktie- eller fondaffär, som är lägre hos dessa banker.

Om du är nybörjare kan det vara svårt att veta vilken typ av konto man ska välja för sina aktieaffärer. Detta är ett val som du ställs inför redan då du registrerar dig hos en bank eller aktiemäklare. För att göra det lite lättare för dig ska vi försöka visa på skillnaderna mellan kapitalkonto och värdepapperskonto (vp-konto). Det senare kallas också för aktie & fondkonto eller aktiedepå.

Handla aktier via en kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ju egentligen en försäkring, och fungerar också som en sån. Fast i det här fallet är det dina pengar som är försäkringsobjektet. Fast kapitalförsäkringen fungerar också som ett aktiekonto, eftersom du kan handla med precis vilka aktier och fonder du vill. Men, till skillnad mot när du köper aktier i ett värdepapperskonto så står du inte som delägare i det bolag du köper aktier ur när du handlar via en kapitalförsäkring. Det är istället försäkringsbolaget, som tillhandahåller din försäkring, som står som ägare och du har alltså ingen rösträtt på stämman. Om det känns viktigt för dig att kunna vara med och påverka ska du alltså välja ett annat alternativ än kapitalförsäkringen. Då kan du överväga ett vp-konto eller ett investeringssparkonto istället. De flesta småsparare är inte särskilt intresserade av att rösta på stämmor, utan handlar aktier i första hand för att låta pengarna jobba, och förhoppningsvis få en bra tillväxt på sparandet.

Med ett vp-konto blir du alltså ägare och kan göra din röst hörd på stämman. Å andra sidan får du skatta för alla dina affärer, och det är alltså här den största skillnaden mellan de olika kontotyperna ligger. Har du ett värdepapperskonto måste du själv deklarera och sköta beskattningen, medan detta sköts av banken eller försäkringsbolaget när du handlar via en kapitalförsäkring. Det är med andra ord enklare att köpa och sälja aktier om du har en kapitalförsäkring.