Meny Stäng

Vad innebär goodwill?

Den som börjar studera företagsekonomi kommer snabbt att stöta på begreppet goodwill. Vad det här ordet innebär är kanske inte lika uppenbart som det är med många andra uttryck inom företagsekonomin. Därför ska vi gå igenom vad goodwill egentligen är för något och vilken roll det spelar.

Immateriella tillgångar

Ett företag kan ha materiella och immateriella tillgångar. Goodwill hör till den senare kategorin. Det består av rykte och varumärke bland annat. För att beskriva det tydligare så spelar det immateriella värdet roll om ett företag ska värderas och säljas. Ett företag som har ett gott rykte och en bred, nöjd kundkrets ges ett högre värde än vad de tillgångar som finns i företaget är värda. Om ett företag ska säljas kan man därför säga att företagets goodwill blir skillnaden mellan bolagets nettovärde och försäljningspriset. Mer komplicerat är det inte.

Finns en negativ motsvarighet

Att det finns goodwill och att denna immateriella tillgång faktiskt kan betala sig är naturligtvis en stor fördel för alla välskötta företag där ute som har byggt upp ett oklanderligt rykte. Men finns det någon negativ motsvarighet för de företag som inte sköter sig lika bra? Svaret är ja. Det finns något som kallas badwill, logiskt nog. Det handlar då alltså om immateriella tillgångar som får ett företag att värderas lägre än sitt egentliga materiella värde. Det kan handla om att man har skaffat sig ett dåligt rykte genom årens lopp och att man har fått dåligt anseende i branschen och bland kunder. Det kan bland annat, vilket är den vanligaste orsaken till badwill, bero på att det har upptäckts att företaget inte sköter sin redovisning korrekt. Effekterna av badwill kan bli svåra. Det kan leda till att företagets värde minskar och det kan naturligtvis också leda till färre kunder och lägre intäkter. Det företag som drabbas av badwill kan hamna i en ond cirkel som det kan vara svårt att ta sig ur.

Ska goodwill redovisas?

Att tillgångar vanligtvis ska redovisas känner nog de allra flesta till, åtminstone de som har studerat bokföring och företagsekonomi i någon form. Men hur ligger det egentligen till med immateriella tillgångar? Ska de också redovisas? Ja, det ska de. I bokföringen ska goodwill tas upp som immateriell tillgång och den ska redovisas i företagets balansräkning. Det är tillåtet att skriva ned värdet om det är aktuellt, däremot är det inte tillåtet att skriva av den här typen av tillgång helt.

Naturligtvis är det företagets skyldighet att följa upp värdet på företagets goodwill, för att se till att det värde som redovisas är korrekt. Det är en del av den internationella redovisningsstandarden som alla företag inom EU är skyldiga att hålla sig till. Kort sammanfattat säger den att varje företag ansvarar för att se till att alla de tillgångar som redovisas är uppdaterade och relevanta. Det gäller såväl materiella tillgångar som immateriella. Det är med andra ord inte acceptabelt att utgå från att företagets goodwill är densamma idag som den var för fem år sedan, utan att ha något belägg för att så verkligen är fallet.